Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cathelier verwerkt persoonsgegevens over u doordat u een werk aanschaft en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders

of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden

ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo

te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke

toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

mrmastenbroek@gmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we gegevens nodig hebben

Cathelier verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:  

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Om u te kunnen bellen indien dit nodig is 

- Om diensten te verlenen

- Cathelier verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor  

onze belastingaangifte.


Hoe lang we gegevens bewaren

Cathelier zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden  

verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: tot 2 maanden na verkoop van een werk, zolang u ingeschreven staat voor de nieuwsbrief of  en 7 jaar voor gegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst.

Delen met anderen

Cathelier verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze  

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


In kaart brengen websitebezoek

Cathelier gebruikt alleen technische en functionele

cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een

klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw

computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de

technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de

website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook

kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies

door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast

kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser

verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U

kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

mrmastenbroek@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage

door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te

sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer

(BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Cathelier zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek  

reageren.


Beveiliging

Cathelier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,  

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,  

neem dan contact op.


FOLLOW US